دوشنبه, 1 آبان 1396 جستجو:           |    
حوزه شهردار

                         
            حوزه شهردار 
           
                         
                         
 مدیریت
 حراست
   مدیریت
 بازرسی و پاسخگویی به شکایات
  مدیریت
 مشارکتها و سرمایه گذاری
 
   مدیریت
 روابط عمومی 
   مدیریت املاک     مدیریت
 امور حقوقی 
   مدیریت
 مجتمع شورابیل
 

 
                 

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اردبیل

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8